Välkommen till Brf Skrovet

Maj 25

Problem med entrédörrar

I samband med inbrottet tidigare i veckan har flera problem med entrédörrar upptäckts och åtgärdats. På Isbergs gata 4 fungerade portkoden efter klockan 20 och detta ska vara åtgärdat. Ytterdörrarna […] Läs mer
Maj 24

Lagring av personuppgifter GDPR

Imorgon fredag träder en ny europeisk lagstiftning i kraft som reglerar hur personuppgifter får insamlas och lagras. Detta gäller även brf Skrovet. Vid frågor, kontakta styrelsen. Via webplatsen kan medlemar registrera […] Läs mer
Maj 23

Inget jullotteri med gästlägenheten

Lotteriet med gästlägenheten i jultid upphör. Det har den nya styrelsen beslutat. När föreningen var ny fanns det farhågor om att det skulle kunna uppstå gnissel bland medlemmarna […] Läs mer
Maj 22

Inbrott på vindsföråd trappa 4 – Uppdaterad

Under helgen har det skett ett inbrott på vindsförådet i trappa 4 där flera lås har blivit uppbrutna. Kolla era vindsföråde, polisanmäl och raportera till era respektive försäkringsbolag om ni är drabbade. Boende […] Läs mer
Maj 6

Karin Hansson ny ordförande

Brf Skrovets nya styrelse, som utsågs vid årsmötet i torsdags, har haft sitt första, konstituerande sammanträde. Där beslöts att Karin Hansson ska vara styrelsens ordförande. Hon ska också […] Läs mer
Maj 3

Ny styrelse och nya stadgar

På torsdagens föreningsstämma fick brf Skrovet nya stadgar – och fyra nya medlemmar i styrelsen. Stämman ägde alltså rum den 3 maj i Malmö universitets byggnad ”Niagara”. Ett […] Läs mer
Maj 3

OBS! Vattnet stängs på Isbergs gata 4 den 8 maj

Under närmaste veckan utförs arbete i huset på Isbergs gata 4 för att åtgärda ett felinstallerat avlopp. Förutom att arbetet medför störningar dagtid behöver också vattnet stängas av tisdagen den […] Läs mer
Apr 26

Container kommer första helgen i maj

Röj för sommaren! Passa på att slänga bråtet som inte ryms i soprummen! Från fredag eftermiddag den 4 maj till måndag morgon den 7 maj, står en tolv kubikmeters container beredd att härbärgera ditt skrymmande […] Läs mer
Apr 17

Här är kallelsen till årsmötet 2017 och förslaget till nya stadgar

Torsdagen den 3 maj kl 18:30 inträffar 2018 års ordinarie föreningsstämma i brf Skrovet. Platsen är i Niagara – Malmö Universitets byggnad vid Norra Neptuniagatan 1 i Malmö. […] Läs mer
Apr 6

Varmvattenavräkningarna är här

Vill du titta närmare på din varmvattenförbrukning? Avräkningarna från Minol för perioden januari-mars 2018 har anlänt. Kontakta styrelsen om du vill se din avräkning. Du betalar för varmvattnet genom föreningens ordinarie avgiftsavier. […] Läs mer