apr 15

Genomförande av OVK, v. 21

Obligatorisk ventilations kontroll (OVK), som ska göra vart 6:e år, kommer att genomföras vecka 21 och kommer att pågå under 2 dagar 20/5 – 21/5. Avisering sker en vecka innan tilltänkt datum. Föreningens kostnad är baserad på att entreprenören, Assemblin,  kommer in i samtliga lägenheter med en avisering. Om Assemblin inte får tillgång till lägenhet på det utsatta datumet kommer medlem debiteras med 500 kr.

För att undvika extra kostnad glöm inte att sätta låset i service läge om du inte kan vara hemma på utsatt tid.