Felanmälan

Alla fel oavsett art (även fastigheten) skall felanmälas till Bredablick Förvaltning. Detta görs via telefon eller formuläret på Bredablick Förvaltnings hemsida.

Kontaktuppgifter för Bredablick Förvaltning
Telefon: 010-177 59 00 (vardagar 08.30-16.00, övrig tid kopplas man vidare till fastighetsjour)
Felanmälan onlinehttps://www.bredablickforvaltning.se/felanmalan

Bredablick Förvaltning vidareförmedlar de inkomna felanmälningarna till rätt instans för åtgärd.
Vill du ha återkoppling eller uppdateras på hur ditt ärende framskrider ska du begära det när du tar kontakt med Bredablick.

Felanmälan för bredband, tv och telefoni görs till Telia.
https://www.telia.se/privat/support