Balkonger

Det är förbjudet att borra i balkongernas golv samt i fasaden! Detta för att undvika att vatten fryser i hålen och spränger betongen. Inga markiser får därför förankras i fasaden. Det är ej heller tillåtet att borra eller göra åverkan i balkongräcket.

Markis och balkongskydd:

Efter att ha konsulterat husets arkitekt har styrelsen beslutat att tillåta nedan väv/tyg för markis och balkongskydd:
Tyg: Sattler, 314 364 120 (Enfärgad ljusgrå)
Den boende får själv kontakta önskad leverantör. Det viktigaste är att att det är rätt tyg och färgkod samt att arbetet blir fackmannamässigt utfört.

Parabol:

Det är inte tillåtet att fästa paraboler i fasaden.

Balkonggolv:

Följande klinkers har styrelsen, efter kontakt med arkitekten, beslutat är tillåtet att lägga på balkongens golv:

Klinker: Kakelcentralen, Marte, Raggio di Luna 30×30 cm, 165 303 0570 (Ljusgrå). Tänk på att klinkers räknas som en fast installation och därmed måste arbetet vara fackmannamäsigt utfört och följa branschstandarden.

På balkongens golv är det också tillåtet att lägga konstgräs eller trägolv så länge det ej är fast förankrat i betongen och går enkelt att ta bort vid behov.