Valberedning

Lennart Hansson och Karin Göranson är föreningens valberedare inför årsstämman 2019.

Du når dem via mejladressen valberedning@brfskrovet.se.