Valberedning

Karin Hansson och Karin Göransson är föreningens valberedare inför årsstämman 2024.