Valberedning

Karin Hansson och Gösta Bredenmark är föreningens valberedare inför årsstämman 2023.