Att bo i bostadsrätt

Information om vad det innebär att bo i bostadsrätt hittar du i följande dokument:

Dessutom finns en ansvarsmatris som visar vem som är ansvarig för vilket underhåll: