Miljörummen

Brf Skrovet har två miljörum, ett invid Isbergs gata 4 och ett vid Isbergs gata 6.

Är du osäker på hur soporna skall sorteras finns det information i miljörummen.

Sorteringsguiden  kan också hjälpa till om man är osäker.

I miljörummet på Isbergs gata 6 finns en bur för elavfall – som tv-apparater, datorer, sladdar och annat med anknytning till elektricitet och elektronik. Buren är alltså inte avsedd för skrymmande föremål i allmänhet.

Tänk på att alla ansvarar för att miljörummen hålls ordnade och rena. Det är medlemmarnas uppgift att sortera och placera avfallet i rätt kärl.

Kärlen töms enligt följande schema:

Varje vecka:

Hushållssopor: töms tisdag och fredag av VA Syd.
Wellpapp och tidningar – töms varje fredag
Plast – töms varje måndag

Var 14:e dag:
Metall – töms fredag udda veckor
Glas – töms torsdag jämna veckor

Elektronik, glödlampor och batterier töms på beställning av Stena Recycling. Kontakta styrelsen eller förvaltaren Bredablick om det finns akut behov av tömning.