Cykelförråd

Det finns ett stort cykelförråd i anslutning till miljörum 2 mellan hus 3 och 4. Det finns även möjlighet att parkera cyklarna på cykelförrådets tak.

Ett litet cykelställ finns placerat på cykelförrådets gavel mot innergården. Ett större ställ finns i innergårdens nordvästra hörn. Även längs fastighetens vägg vid Isbergs gata 6 finns ställ avsedda för Brf skrovet.

Det är glädjande om alla cyklister använder cykelställen. Fritt stående cyklar hindrar framkomligheten och förfular gårdsmiljön.

cykelforrad