feb 15

Motioner till årsstämman

Har du en motion du vill lyfta under årsstämman den 15/5? Då behöver den inkomma till styrelsen på mail innan den 15/4.