Garage

Brf Skrovet  har 77 platser till förfogande för de boende i parkeringsgaraget P-hus Dockan.
Platserna är onumrerade och finns på plan 3-9 i parkeringsgaraget.

Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Bredablick – om du är intresserad av att hyra en plats.

För mer info kring parkeringsmöjligheter, se fliken Parkeringsplatser.
garage