Brandsäkerhet

Det är av brandskyddsskäl inte tillåtet att ha dörrmattor, sopor med mera i trapphusen, eftersom trapphuset är en utrymningsväg om brand skulle uppstå. Ytterligare ett problem med mattor i trapphusen är att de försvårar städning.

Om en brand skulle utbryta i en lägenhet kommer trapphuset att fyllas med svart rök. INGEN kommer att se något. Skulle då någon halka på dörrmattorna i trapphuset så kommer denna person att bli ett hinder som många skulle snubbla över i denna paniksituation.

Styrelsen är ansvarig för att brandskyddet upprätthålls i de allmänna utrymmena och vill därför påtala att trapphusen måste hållas fria till exempel dörrmattor och annat som kan hindra utrymningsvägen vid en brand. Om brand skulle uppstå kan den enskilde medlemmen bli ansvarsskyldig till att ha blockerat utrymningsvägen.