Nedsäkring

Styrelsen har beslutat att tillåta nedsäkring till från 20A till 16A för de boende som så önskar.

deTTA gäller vid nedsäkring:

    • Medlemmen står själv för alla kostnader vid ned- eller uppsäkring.
    • Arbetet ska utföras av en auktoriserad elektriker, som medlemmen själv kontaktar.
    • För att ge elektriker tillträde till undercentralen kontaktar medlemmen styrelsen för att låna nyckel.

 

  • Vid försäljning av lägenheten åligger det den boende att informera köparen om att en nedsäkring till 16A är genomförd.