Styrelsen

Ordförande

  • Kent Jansson

Ledamöter

  • Johan Zakrisson
  • Linnea Börjesson
  • Sara Svensson
  • Sofia Stensson

Suppleanter

  • Jan Kristiansen
  • Maria Wirén
  • Michael Wendel

Email till styrelsen skickas via adressen styrelsen@brfskrovet.se

Styrelsen har normalt sett styrelsemöten en gång i månaden varför svar på frågor ibland kan dröja.