Styrelsen

Ordförande

  • Kent Jansson

Ledamöter

  • Johan Zakrisson
  • Linnea Börjesson
  • Kristofer Arwidson
  • Saranda Enston

Suppleanter

  • Toni Lattinger
  • Joachim Bäärnhielm

Email till styrelsen skickas via adressen styrelsen@brfskrovet.se

Styrelsen har normalt sett styrelsemöten en gång i månaden varför svar på frågor ibland kan dröja.