Bostadsrätterna

Brf Skrovet är medlem i centralorganisationen Bostadsrätterna. Det är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar, bildad 1921. Fram till 2011 hette den SBC. Organisationen omfattar cirka 7 000 medlemsföreningar  och representerar sammanlagt 270 000 hushåll.

Bostadsrätternas tidning ”Din Bostadsrätt” delas ut fyra gånger per år till brf Skrovets hushåll. Dessutom har föreningens medlemmar tillgång till en medlemssida på Bostadsrätternas webbplats med erbjudanden, rådgivning, nyheter, information med mera.

Adressen till medlemssidan är www.bostadsratterna.se, användarnamn är Brf Skrovet (obs mellanslag mellan Brf och Skrovet) och lösenordet är 10224.