Stadgar

Brf Skrovet stadgar finns nedan  att läsa i sin helhet.

Stadgar Brf Skrovet rev 230602