Stadgar

Brf Skrovet registrerade nya stadgar hos bolagsverket 2018, efter en revidering som bland annat drevs fram av ny lagstiftning. Nedan finns de gällande stadgarna att läsa i sin helhet.