Andrahandsuthyrning

Om du tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort kanske du vill hyra ut din lägenhet i andra hand. Tänk på att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens medgivande. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Ansökan

Kontakta Styrelsen om du vill hyra ut i andra hand. Du skall använd ansökningsblanketten nedanför. Du har rätt att hyra ut i andra hand om du har beaktansvärda skäl. Du kanske t.ex. under en kortare period ska studera eller arbeta på annan ort utan möjlighet att under den tiden använda din lägenhet som bostad. Tillståndet för att hyra ut i andra hand är tidsbegränsat till högst 2 år. Du måste minst hyra ut i minst 6 månader. Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälet för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden.

Tänk på att handläggningstiden för en begäran om ett beslut om andrahandsupplåtelse beräknas till minst 2 månader.

Ifylld blankett lägger du föreningens postlåda Isbergs gata 4 eller sänder till styrelsen@brfskrovet.se

Blanketter

Att tänka på

Det är viktigt att tänka på att det fortfarande är du (bostadsrättshavaren) som ansvarar för lägenheten när du hyr ut din lägenhet i andra hand. Hyr därför i första hand ut till sådana som du känner. Om inte, kontrollera noga upp personens betalningsförmåga, eventuella betalningsanmärkningar, tvistmåls- eller brottsmålsdomar med kronofogden och tingsrätten. Be dessutom om referenser.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller angående hemförsäkring.Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Du skall skriva ett skriftligt hyresavtal och en inventarielista (om lägenheten hyrs ut möblerad). Om du blir beviljad av styrelsen att hyra ut på längre tid än två år skall du dessutom avtala bort besittningsskyddet.

Hyra

Vad bostadsrättsinnehavaren betalar till föreningen och vad han eller hon har för lånekostnader har ingen betydelse för hur hyran ska sättas. Hyran ska vara skälig, dvs inte påtagligt högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde.

Den som hyr ut sin lägenhet helt eller delvis möblerad har rätt att göra ett påslag på hyran, men det finns ingen uttrycklig lagregel som anger hur mycket man får lägga på. Hyresnämnden har ofta godtagit ett hyrespåslag på lägenhetens bruksvärdeshyra på cirka 10-15 procent när lägenheten är fullt möblerad, men det är viktigt att komma ihåg att nämnden bedömer detta från fall till fall (källa: Hyresnämnden).