apr 18

Byte av lampor

Styrelsen har beställt byte av armaturer på våningsplanens tak och vägglampor på Isbergs Gata 10A och 8 A till nya av LED typ. Anledningen är att det kostsamt och även börjar bli svårt att få tag i utbytes detaljer till befintliga lampor samt att det innebär en energibesparing. För att spara lite pengar avvaktas att byta på Isbergs Gata 4 och 6 men trasiga byts mot de som fungerar på t ex isbergs Gata 10A

Utbytet påbörjas den 24/4 och utförs av tekniker från Elteknik Lund.