apr 11

Plockning av mås ägg

Styrelsen vill informera föreningens medlemmar om att plockning av mås ägg är beställt likt förra året.

Detta kommer ske under sista veckan i april.