nov 29

Första steget mot nya stadgar

Vid en extrastämma på onsdagskvällen antogs styrelsens förslag till nya stadgar för brf Skrovet enhälligt. Ett femtontal medlemmar närvarade vid mötet.

En ändring av stadgarna kräver beslut av två föreningsstämmor. För att förslaget, som antogs på onsdagen, ska bli brf Skrovets nya stadgar måste de godkännas med minst 75 procent av rösterna vid föreningens ordinarie stämma i maj 2018.

Vid brf Skrovets ordinarie stämma 2017 röstades dåvarande styrelsens stadgeförslag ned. Förslaget, som lades fram vid onsdagens extrastämma, var en reviderad version med hänsyn till den kritik som riktades mot styrelsens förslag 2017.