maj 17

Stämman stoppar stadgeförslag

Styrelsen fick bakläxa på sitt förslag till nya stadgar när brf Skrovet hade sitt årsmöte på onsdagskvällen – då också en ny styrelse utsågs.

Förslaget till ny stadga vann inte majoritet. Den nyutsedda styrelsen får återkomma med ett nytt förslag till nästa stämma.

I övrigt beviljades den förra styrelsen ansvarsfrihet. Stämman, där trettio medlemmar närvarade, bestämde att styrelsens arvode ska vara två prisbasbelopp. 2017 uppgår prisbasbeloppet till 44 800 kr.

Elsbeth Schlyter, Anton Olofsson och Karin Hansson utsågs till nya ordinarie styrelseledamöter på två år. Karin Göranson och Rickard Andersson, som valdes 2016, har båda ett år kvar på sina ordinarie styrelsemandat.

Till nya suppleanter utsågs Johan Bernhardsson och Östen Rosvall, som tidigare var brf Skrovets sekreterare. Kamile Ceylan har ett år kvar på sitt mandat som suppleant.

Ordföranden Lennart Hansson ställde inte upp för omval. Tillsammans med suppleanten Leonora Bassi lämnar han styrelsearbetet.

Lennart Hansson ska i fortsättningen vara aktiv i brf Skrovets valberedning. Den uppgiften delar han med Lena Lehti, som också utsågs vid stämman.