okt 18

Extrastämma om stadgar i november

Brf Skrovet måste förnya sina stadgar och anpassa dem till förändringar i  bostadsrättslagen. Stadgarna måste senast antas vid föreningens årsmöte i maj 2018.

Men en stadgeändring i brf Skovet kräver beslut från två föreningsstämmor, vilket framgår av de nu gällande stadgarna från 2015. Vid senaste årsmötet 2017 röstades styrelsens stadgeförslag ned. För att brf Skrovets stadgar ska hinna bli lagenliga i tid måste en extra medlemsstämma hållas under hösten.

Styrelsen kommer att utlysa en extrastämma onsdagen den 29 november kl 18.30 i föreningens gästlägenhet på Isbergs gata 10A. Kallelse med förslag till nya stadgar kommer att skickas ut till brf Skrovets medlemmar om någon vecka.

Efter kritiken på stämman 2017 har styrelsen bearbetat och anpassat förslaget, som bygger på ett underlag utarbetat av Bredablicks jurister, till de specifika förhållanden och förutsättningar som gäller för brf Skrovet.

Om någon medlem har en allvarlig invändning mot något i det nya stadgeförslaget är styrelsen tacksam om medlemmen omedelbart hör av sig till styrelsen – så att förslaget eventuellt hinner ändras. Stadgeförslaget kan nämligen bara antas i sin helhet vid extrastämman den 29 november.