apr 15

Vill du ha avräkning för varmvatten?

Vill du titta närmare på din varmvattenförbrukning?

Avräkningarna från Minol för perioden första kvartalet 2017 har anlänt. Kontakta styrelsen om du vill se din avräkning.

Du betalar för varmvattnet genom föreningens ordinarie avgiftsavier. Läs mer här.