nov 30

Inget varmvatten i brevlådorna

Kostnaden för varmvatten debiteras kvartalsvis. Var tredje månad betalar brf Skrovets medlemmar för sitt förbrukade varmvatten via föreningens avgiftsavier. Företaget Minol mäter varje lägenhets förbrukning och meddelar förvaltaren Bredablick, som debiterar de enskilda medlemmarna.

Minol gör en ”varmvattenavräkning” för varje lägenhet där tre månaders förbrukning och kostnder specificeras. Här är ett exempel på en avräkning.

Tidigare skrev styrelsen ut alla dessa avräkningar och la i medlemmarnas brevlådor. Men det är ett ganska tidsödande och omfattande arbete. Dessutom missförstod många avräkningen och trodde det var en faktura som skulle betalas.

Styrelsen har därför beslutat att inte dela ut varmvattenavräkningarna i brevlådorna. Medlemmar som vill se sin senaste avräkning kan kontakta styrelsen via mejladressen styrelsen@brfskrovet.se.

I fortsättningen kommer ankomsten av nya avräkningar från Minol att kungöras här på föreningens webbplats, www.brfskrovet.se.