okt 8

Vattenavräkningarna har anlänt

Vill du titta närmare på din varmvattenförbrukning?

Avräkningarna från Minol för perioden juli-september 2017 har anlänt. Kontakta styrelsen om du vill se din avräkning. Du betalar för varmvattnet genom föreningens ordinarie avgiftsavier. Läs mer här.

Från den 1 juli till den 1 oktober har brf Skrovets fastigheter sammanlagt förbrukat 569,058 kubikmeter vatten