apr 6

Varmvattenavräkningarna är här

Vill du titta närmare på din varmvattenförbrukning?

Avräkningarna från Minol för perioden januari-mars 2018 har anlänt. Kontakta styrelsen om du vill se din avräkning. Du betalar för varmvattnet genom föreningens ordinarie avgiftsavier. Läs mer här.

Från den 1 januari till den 1 april har brf Skrovets fastigheter sammanlagt förbrukat 667,585 kubikmeter vatten. Varje kubikmeter kostar 42 kronor och 15 öre.