apr 21

Stängda fönster när spindlar saneras

Onsdagen den 10 eller 11 maj kommer brf Skrovets yttre, tegelklädda fasad att spindelsaneras. Arbetet kommer att ta om kring en arbetsdag.

Saneringen utförs av Anticimex och den ansvarige spindelsaneraren heter Richard Ujcic. Har ni frågor kan ni vände er direkt till honom via mejladressen richard.ujcic@anticimex.se.

Inför saneringen meddelar Richard följande:

På saneringsdagen ska fönster och balkongdörrar vara stängda.
Närmast balkongräcket på insidan bör växter flyttas in en bit p g a att det finns en liten risk att växterna tar skada av preparatet vi sprutar på balkongen.
Preparatet vi sprutar på har en lätt vit, mjölkig yta .
Det går bra att torka av hinnan på själva glaset dagen efter saneringen.
Hinnan som är på fönsterramen torkas ej av.

Den som vill läsa mer om preparaten som ska mota spindlarna kan klicka här: Datablad inför spindelsanering