apr 13

Spindlar bekämpas 10 eller 11 maj

Onsdagen den 10 maj eller torsdagen den 11 maj i vecka 19 kommer Anticimex till Isbergs gata för att bekämpa spindlarna på brf Skrovets ytterfasad.

Bekämpningen, som innebär besprutning från en en lift, beräknas ta en arbetsdag. Om det blir den 10 eller 11 maj beror främst på väderläget, meddelar Anticimex.

Spindlar är inga onyttiga djur. De ser bland annat till att hålla många skadeinsekter borta. Men problemet för brf Skrovets del är den stora mängden spindlar, som sätter sig i fönster och på balkonger sommartid, framför allt på den yttre tegelklädda fasaden.

Flera medlemmar har klagat på att spindlarna blivit fler med åren och några har även stött på enstaka exemplar i sina lägenheter. Om spindlarna etablerar sig inomhus är de ytterst besvärliga att bli av med. Styrelsen har därför bestämt sig för att med Anticimex hjälp försöka decimera spindelbeståndet i brf Skrovet.

Bekämpningen innebär en del olägenheter för medlemmar som har fönster och balkonger längs den yttre, tegelklädda fasaden. Spindlarna bekämpas med ett medel, som har en lätt mjölkaktig karaktär. Fönster kan behöva putsas efteråt. Växter och möbler bör täckas över eller plockas in under besprutningen.

Anticimex kommer med mer detaljerad information i samband med bekämpningen i maj.