nov 25

Stadgeändringarna klara

Brf Skrovets extra årsmöte på måndagskvällen gick planenligt, i alla fall ur styrelsens perspektiv.

Stadgeändringarna – som innebär en anpassning till nya avskrivningsregler och att föreningen får möjlighet att ta ut en avgift när medlemmar hyr ut sin lägenhet i andra hand – röstades för andra gången igenom med erforderlig majoritet.

Så snart de nya stadgarna har registrerats hos Bolagsverket börjar de gälla.