apr 3

Nu ska spindlarna bekämpas

De senaste somrarna har flera medlemmar klagat på den ymniga förekomsten av spindlar på, framför allt, brf Skrovets yttre, tegelklädda fasader. Spindlarna väver nät som spänner över fönster och balkonger. De har även klivit in i medlemmarnas lägenheter.

Det är ett gammalt och återkommande problem i Västra hamnen. Flera fastighetsägare i området anlitar specialister för spindelbekämpning. Brf Skrovet tillhör nu också denna skara sedan styrelsen gett Anticimex i uppdrag att ta itu med spindlarna på fastighetens ytterfasader.

Någon gång i vår, tidpunkt är ännu ej fastställd, kommer brf Skrovets tegelfasad att besprutas så att föreningens spindelpopulation begränsas. Bekämpningsmedlet, som kan bilda en tunn hinna på fönstren, uppges ha en lätt mjölkartad karaktär.

Mer information kommer i samband med besprutningen.