maj 12

Släng i helgen

Röj för sommaren! Passa på att slänga bråtet som inte ryms i soprummen!

Från fredag eftermiddag till måndag morgon, den 12–15 maj,  står en tolv kubikmeters container beredd att härbärgera ditt skrymmande skräp. Den står på gräset i Dockanparken vid Isbergs gata 4 (se bild nedan).

Pilen pekar på containerns placering.