sep 15

Skor innanför dörren

Om en olycka inträffar måste fastigheterna snabbt kunna utrymmas. Det får inte finnas några hinder som försvårar en räddningsinsats eller en snabb evakuering.

Därför får det inte finnas dörrmattor, skor, sopor eller annan bråte i trapphus och vindsgångar. Det handlar om de boendes säkerhet och trygghet.