jun 20

Sopor innanför dörren

Trapphuset är ingen bra plats för sopförvaring. Allra minst nu i sommartider när värmen hjälper till att sprida odörer.

Så håll hushållsavfallet innanför lägenhetsdörren i väntan på transport till miljörummen.

Bestämmelserna för brandskydd föreskriver dessutom att trapphusen ska hållas fria från ovidkommande föremål och skräp.