dec 1

Sänkta månadsavgifter från årsskiftet

Tio procent lägre månadsavgifter för medlemmarna i brf Skrovet när 2016 inträder.
Det beslöt styrelsen vid sitt senaste sammanträde där 2016 års budget lades fast.
Förändringen innebär inget avsteg från den tidigare styrelsens ekonomiska plan.

Det låga ränteläget har gjort föreningens kassa onödigt stor. Målet för en bostadsrättsförening är att erbjuda medlemmarna låga avgifter samtidigt som föreningen har en rimlig ekonomisk säkerhet. Båda dessa strävanden uppfylls också sedan avgiften har sänkts.

Förslaget till sänkning kommer ursprungligen från föreningens ekonomiska förvaltare Annie Rapp, som har en bred kunskap om bostadsrättsföreningars ekonomi. Hon pekade på att dagens medlemmar skulle stå för en orimligt stor andel av amorteringen för fastigheten under dess ekonomiska livslängd med nuvarande avgifter.

De nya, tio procent lägre, avgifterna innebär alltså en utjämning mellan nutida och framtida medlemmar. Amorteringarna fortsätter enligt den tidigare upplagda planen.

Avgiftssänkningen kompenserar med råge den tidigare meddelade höjningen med 20 kronor per månad för ökad bredbandshastighet. Från den 21 december 2015 höjer Telia bredbandshastigheten till 100/100 Mbit/s.
Läs mer om brf Skrovets nya bredbandsavtal här.