nov 2

Ännu bredare bredband

Nu går brf Skrovet från 10/10 Mbit/s till 100/100 Mbit/s.

För den som inte är hemmastadd i bredbandshastigheter innebär det att föreningen får ett snabbare bredband, som mer effektivt kan hantera flera olika enheter. Surfandet ska bli såväl raskare som stabilare, helt enkelt.

Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde i slutet på oktober att teckna ett nytt kollektivt avtal med Telia om bredbandsanslutning av fastigheten. Det nya avtalet med snabbare anslutning innebär en kostnadshöjning på mellan 15 och 20 kronor för varje enskild medlemslägenhet.

Den nya avtalet är exakt 15,60 kr plus moms dyrare än det tidigare per månad. Första året blir det i realiteten ingen kostnadshöjning eftersom Telia bjuder på en månadsavgift.

Den nya månadsavgiften blir 169,60 kr plus moms.Den gamla var på 154 kr plus moms per månad.

Det nya avtalet är identiskt med det gamla vad gäller tv-utbud och telefoni.

Uppgraderingen till den högre hastigheten kommer att skötas av Telia och genomförs den 21 december 2013.