sep 15

Så mycket varmvatten har du använt

Vill du titta närmare på din varmvattenförbrukning?

Avräkningarna från Minol för andra kvartalet 2017 har anlänt. Kontakta styrelsen om du vill se din avräkning.

Du betalar för varmvattnet genom föreningens ordinarie avgiftsavier. Läs mer här.