jun 9

Rivningen klar

Här kommer, en vecka försenad, rapporten från Skanska om arbetet kring Tyrénhuset.

Förra nyhetsbrevet från Skanska finns här.