maj 26

Rivningen fortsätter

Ny rapport från entreprenören Skanska om rivningen  av Stadsarkivets gamla byggnad invid Tyrénhuset på Isbergs gata:

Förra nyhetsbrevet från Skanska finns här.