apr 9

Maskinerna har inlett rivningen

Maskiner arbetar nu med rivningen av Stadsarkivets gamla byggnad invid Tyrénhuset på Isbergs gata.

Byggnaden kommer inledningsvis att raseras från kajsidan rapporterar entreprenören Skanska i veckans nyhetsbrev:

Förra nyhetsbrevet från Skanska finns här.

En vibrationsmätare har installerats hos brf Skrovet med anledning av rivningen. Läs mer här.