mar 30

Se huset som ersätter Stadsarkivet

Rivningen av Stadsarkivets gamla byggnad invid Tyrénhuset på Isbergs gata fortgår.

I denna veckas informationsbrev från entreprenören Skanska presenteras den kontorsfastighet som ska bygga på platsen där Stadsarkivet en gång fanns:

Förra nyhetsbrevet från Skanska finns här.

En vibrationsmätare har installerats hos brf Skrovet med anledning av rivningen. Läs mer här.