feb 4

Kodlås avstängt nattetid från måndag

Nyckel kommer att krävas fortsättningsvis för att öppna trappuppgångarnas ytterdörrar under de nattliga timmarna mellan kl 20 och kl 06.

Beslutet har tagits mot bakgrund av vindsinbrottet på Isbergs gata 6 i början av januari.

Styrelsens avsikt är att trappuppgångarnas porttelefoner också i fortsättningen ska fungera dygnet runt. Besökare ska alltså alltid kunna släppas in med hjälp av den telefon som respektive lägenhet har registrerat till porttelefonen.

En oväntad komplikation är att gästlägenhetens nyckel inte fungerar för att öppna dörrarna till trappan Isbergs gata 10. Så i fortsättningen får boende i brf Skrovet följa eller låna ut sin ordinarie lägenhetsnyckel till de gäster som man har inkvarterat i gästlägenheten,

Vi i styrelsen beklagar besvären som detta beslut kan leda till. Vår förhoppning är att det, trots allt, ska stärka de boendes trygghet.