jan 5

Vindsinbrott – igen

Flera av vindsförråden på Isbergs gata 6 har drabbats av inbrott.

Inbrottstjuvarna har med våld bänt upp vinddörren och därefter tagit sig in i sex eller sju av förråden.

Kläder och verktyg tycks ha varit mest begärligt.

Också från grannföreningen Dockterrassen har det inkommit rapporter om ovälkomna besökare.

Kolla era vindsförråd och polisanmäl om ni är drabbade. Se också till att ha rejäla och hållfasta hänglås på era förrådsdörrar.

Och framför allt: se till att entrédörren går i lås ordentligt när ni lämnar fastigheten – så att besökare med tvivelaktiga avsikter inte alltför enkelt tar sig in i trappuppgången.

Vindsdörren på Isbergs gata 6 efter inbrottet.

Vindsdörren på Isbergs gata 6 efter inbrottet.