maj 6

Karin Hansson ny ordförande

Brf Skrovets nya styrelse, som utsågs vid årsmötet i torsdags, har haft sitt första, konstituerande sammanträde.

Där beslöts att Karin Hansson ska vara styrelsens ordförande. Hon ska också ansvara för ekonomi, avtal och verksamhetsutveckling. Dessutom ska Karin Hansson hålla i kontakterna med föreningens lokalhyresgäster.

Kent Jansson valdes till vice ordförande med ansvar för ekonomi, avtal och medlemsfrågor.

Till sekreterare utsågs Emilie Vetso.

Ledamoten Anton Olofsson fortsätter med fastighetsfrågorna tillsammans med nyvalde ledamoten Per Hultman, som även ansvar för IT-frågor.

Östen Rosvall, Johan Bernhardsson och Johan Zackrisson utgör styrelsens suppleanter.