maj 3

Ny styrelse och nya stadgar

På torsdagens föreningsstämma fick brf Skrovet nya stadgar – och fyra nya medlemmar i styrelsen.

Stämman ägde alltså rum den 3 maj i Malmö universitets byggnad ”Niagara”. Ett trettiotal medlemmar, som tillsammans representerade tjugofyra lägenheter, deltog i mötet. Föreningens förvaltare, Annie Rapp från Bredablick, fungerade som mötesordförande.

Hon kunde klubba igenom ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, stämmans godkännande av styrelsens ekonomiska redovisning samt att styrelsens arvode ska uppgå till två basbelopp. 

Vid stämman tackades också ordföranden Karin Göransson, sekreteraren Rickard Andersson, ledamoten Elsbeth Schlyter och suppleanten Kamile Ceylan för sina insatser. De fyra ställer inte upp för omval.
Kvar från den gamla styrelsen är ledamöterna Karin Hansson och Anton Olofsson samt suppleanterna Johan Bernhardsson och Östen Rosvall.

Till nya ledamöter i styrelsen valde stämman Emilie Vetso, Per Hultman och Kent Jansson medan Johan Zachrisson utsågs till suppleant. Den nyvalda styrelsen håller ett möte inom kort för att konstituera sig och fördela arbetsuppgifter mellan ledamöterna.

Medlemmen Sara Järdlers motion om att bland annat rusta upp upp gästlägenheten med en ny säng hade redan vunnit styrelsens bifall, med undantag för hennes idé om ett mindre bord. Stämman beslöt med anledning av motionen att anslå 10 000 kronor för upprustning av gästlägenhetens möblemang.

Dessutom antog stämman slutgiltigt nya stadgar för brf Skrovet, så att de är anpassade till de nya lagar som gäller för bostadsrättsföreningar.

En ändring av stadgarna kräver godkännande av två föreningsstämmor. I november 2017 hölls en extrastämma där stadgeförslaget enhälligt antogs.
På torsdagskvällens ordinarie föreningsstämma bifölls stadgeförslaget på nytt enhälligt. Därmed är styrelsens förslag slutgiltigt godkänt och kan skickas till Bolagsverket för registrering. De nya stadgarna kan läsas här: