maj 23

Inget jullotteri med gästlägenheten

Lotteriet med gästlägenheten i jultid upphör. Det har den nya styrelsen beslutat.

När föreningen var ny fanns det farhågor om att det skulle kunna uppstå gnissel bland medlemmarna när gästlägenheten skulle bokas under juldagarna. Julen innebär ju inte sällan många långväga gäster. En medlem skulle redan tidigt på vårkanten kunna blockera lägenheten för nästkommande julhelg för övriga medlemmar i brf Skrovet. Orättvisor skulle kunna uppstå.

För att lösa det eventuella problemet beslöt den dåvarande styrelsen att lägenheten skulle fördelas med lottens hjälp under juldagarna. Fanns det flera sökande till samma juldag skulle den med mest tur få lägenheten. Lotteriet skulle äga rum i slutet på november, strax före jul.

Såhär i efterhand har det visat sig att farhågorna var överdrivna. Endast vid något enstaka tillfälle har lotten behövt tillgripas under de år som brf Skrovet har funnits. Medlemmarnas ambitioner att hyra gästlägenheten i juletider har varit mer modesta än vad man föreställde sig i föreningens barndom.

Dessutom har jullotteriet försvårat medlemmarnas julplanering, eftersom det var först i slutet på november som det kom besked om lägenheten var tillgänglig.

Mot denna bakgrund beslöt brf Skrovets styrelse på tisdagskvällen att i fortsättningen ska samma regler som övriga dagar ska gälla för gästlägenheten i julhelgen.