apr 29

Inga flera motioner

Motionstiden är över. Kallelsen till årsmötet den 25 maj 2016 håller på att färdigställas och delas ut i nästa vecka.

Det innebär att inga fler motioner från medlemmarna kan läggas till årsmötet 2016.