feb 24

Motionera till årsmötet 25 maj

Onsdagen 25 maj 2016. Skriv upp det datumet i din kalender. Då har brf Skrovet sin ordinarie årsstämma, då bland annat en ny styrelse ska väljas. Information om klockslag, plats och dagordning kommer senare.

Men redan nu är det dags att skriva motioner. De ska, enligt stadgarna, lämnas in i ”så god tid tid att ärendet kan tas upp vid stämman”.

Det innebär att om du har ett förslag som du vill ta upp på årsmötet, så  bör det vara inskickat senast siste mars – för att styrelsen ska hinna handlägga det.

Har du ett förslag? Skicka det i så fall skriftligt till styrelsen via nya mejladressen styrelsen@brfskrovet.se. Skriv MOTION på ämnesraden.

Saknar du epost kan du lägga förslaget i styrelsens brevlåda i entrén till Isbergs gata 4.