jun 1

Detta är ditt ansvar

Inte minst inför höstens förstående garantibesiktning behövs klarhet i vad som är den enskilde bostadsrättsinnehavarens ansvar och vad som är en angelägenhet för föreningen.

På brf Skrovets webbplats finns en klargörande matris som visar hur ansvaret är fördelat kring olika detaljer i fastigheten och lägenheten. Matrisen finns under fliken Bra att vetaÖvrigtVem ansvarar för vad?.

Den går också att nå direkt genom att klicka här.

bild