feb 27

Garantibesiktning begärd

Dags för garantibesiktning av föreningens fastigheter. Brf Skrovet har begärt hos byggherren JM att den femåriga garantibesiktningen ska genomföras, i enlighet med totalentreprenadens regelverk. Femårsbesiktningen, till skillnad från tvåårsbesiktningen, inriktar sig främst på fastigheternas yttre delar och gemensamma inre utrymmen.

  • Lägenheter besiktigas endast efter enskild medlems anmälan till styrelsen om konstruktionsfel eller annan byggteknisk bristfällighet, ej orsakad av slitage, har noterats.  Eventuella problem i lägenheterna ska anmälas till styrelsen via mejladressen: besiktning@brfskrovet.se
  • Problem med vitvaror ska tas upp med tillverkaren och inte anmälas för besiktning.
  • Besiktningen genomförs sannolikt i höst.