sep 27

Då blir det OVK i din trappa! [korrigerad]

NY VERSION MED RÄTT TELEFONUMMER.

I postfacken finns nu information om vilken dag och tid OVK-besiktningen genomförs i din trappuppgång. Alla lägenheter måste enligt lag hållas tillgängliga för OVK.

Besiktningsmannen från Bravida Gunnar Olsson, tel 040-145637 [OBS! rättat nr], har lämnat följande tidsplan:

  • Måndagen 3 oktober kl 7.30–12: Isbergs gata 6, lgh 1604–1201.
  • Måndagen 3 oktober kl 12–16: Isbergs gata 6, lgh 1104–1001 samt
       Isbergs gata 10A, lgh 1603–1401.
  • Tisdagen 4 oktober kl 7.30–12Isbergs gata 4, lgh 1605–1301.
  • Tisdagen 4 oktober kl 12–16: Isbergs gata 4, lgh 1205–1001.
  • Onsdagen 5 oktober kl 7.30–12Isbergs gata 8A, lgh 1604–1201.
  • Onsdagen 5 oktober kl 12–16: Isbergs gata 8A, lgh 1104–1001 samt
       Isbergs gata 10A, lgh 1303–1001.

Alla lägenheter måste hållas tillgängliga för OVK-besiktning.

OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll, som är en lagstadgad, återkommande tillsyn. Mer info finns på Boverkets hemsida.
Brf Skrovets styrelse har gett serviceföretaget Bravida i uppdrag att utföra OVK i föreningens fastigheter. Bravidas besiktningsman kommer att åtföljas av personal från föreningens förvaltare Bredablick – vars uppgift är representera brf Skrovet och bevaka medlemmarnas och föreningens tillgångar under OVK:n.

OVK kommer att genomföras mellan måndagen den 3 oktober och onsdagen den 5 oktober. Ungefärlig tid när din lägenhet besiktigas kan utläsas ur föregående blad, där besiktningstiderna för din trappa framgår. Besiktningsmannen kommer att börja med lägenheterna högst upp i trapphuset och fortsätta nedåt.

Kan du inte vara hemma vid OVK:n måste du lämna nyckeln till en granne, som kan släppa in besiktningsmannen. Eller också kan du ställa din ytterdörrs låskolv i serviceläge. Då kan besiktningsmannen komma in i din lägenhet med en särskild nyckel, göra sina kontroller och därefter låsa lägenheten när han går.

Hur ställer man sin ytterdörr i serviceläge?

När du går hemifrån och låser din ytterdörr vrider du oftast nyckeln så att den
hamnar i läge kl 12 om du tänker dig låskolven som en urtavla. Låset är då i normalläge [se bilden nedan].

Men vrider du nyckeln så att du stannar på kl 10 och tar ut den, har du satt låset i serviceläge [se bilden nedan].

I serviceläget kan servicepersonalen komma in i lägenheten, utföra sina uppgifter och därefter låsa dörren.

Styrelsen är mycket tacksam om alla
medlemmar ser till att besiktningsmannen
kommer in i deras bostäder. Samtliga brf Skrovets lägenheter och lokaler måste besiktigas. Föreningen kommer att drabbas av dryga extrakostnader om ytterligare besiktningstillfällen måste ordnas.

img_0112