sep 19

Alla lägenheter måste öppnas för OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll.

Inom en månad ska en kontroll av detta slag genomföras i brf Skrovets fastigheter. Det är lag på att en fastighets ventilation ska besiktigas minst vart femte år. Läs mer på Boverkets webbplats.

Entreprenören Bravida ska genomföra OVK:n – som kräver besök och besiktning i samtliga brf Skrovets lägenheter och lokaler. Kan du inte vara hemma vid besiktningstillfället måste du ändå upplåta din lägenhet. Det kan du göra genom att ställa ytterdörrens lås i ”serviceläge” [läs mer i skötselpärmen].

Vid besiktningen kommer en representant för brf Skrovet att närvara tillsammans med kontrollanterna från Bravida.

Mer info kommer när tidpunkt för besiktningen är fastlagd och besiktningsschema utarbetat.